בחן את עצמך - הדלקת נרות חנוכה (חלק ב')
ביכולתכם לצבור ניקוד מקסימלי של 112 נקודות! מתוך 'פניני הלכה- זמנים' פרק י"ב.
תודה לר' אמיר בראון על הסיוע בכתיבת השאלות
1. לפי מה קבעו חכמים את המקום והזמן של הדלקת נרות חנוכה?
7 points
Clear selection
2. מדוע נוהגים להוסיף בכל יום עוד נר אחד בהדלקה?
6 points
Clear selection
3. מדוע נוהגים בני עדות המזרח להדליק רק חנוכיה אחת בכל משפחה?
7 points
Clear selection
4. מדוע נוהגים בני עדות אשכנז להדליק מספר חנוכיות ואינם חוששים שהמתבונן לא ידע מה מספר הנרות שבאותו יום?
6 points
Clear selection
5. על מה יש להקפיד בהדלקת הנרות?
7 points
Clear selection
6. מה תעשה אשה שלא שמעה את ברכות הנר מבעלה?
7 points
Clear selection
7. האם צריך להקפיד שנר ידלוק לפחות חצי שעה גם כאשר מדליק בתוך ביתו?
6 points
Clear selection
8. האם בשעת הדחק מותר להדליק בברכה נר חנוכה ונר שבת ע"י נורות חשמל?
6 points
Clear selection
9. האם יוצא ידי חובה בהדלקת נרות במקום שלא יוכלו לדלוק חצי שעה (כגון מחמת הרוח)?
7 points
Clear selection
10. מה יש לעשות עם השמן שנותר במה שהודלק (לא מדובר בשמן שנותר בבקבוק)?
7 points
Clear selection
11. האם צריך להדליק שמש גם בזמן הזה שיש תאורת חשמל ובכל מקרה לא נהנים מאור הנרות?
6 points
Clear selection
12. איזה נר מודלק ראשון בחנוכיה לפי המנהג המובחר ביותר?
7 points
Clear selection
13. מה מותר לאכול החל מחצי שעה קודם צאת הכוכבים ועד הדלקת הנרות?
7 points
Clear selection
14. מה דינו של אדם שהדליק נרות בבית הכנסת?
7 points
Clear selection
15. האם מדליקים נרות במקומות ציבוריים, כגון חתונה ובר מצווה?
7 points
Clear selection
שאלות למתקדמים...
16. מה טעם הנוהגים שהבנות שבבית אינן מדליקות אלא רק הבנים?
4 points
Clear selection
17. מה יעשה מי שיש לו נרות קטנים או כמות קטנה של שמן שלא ידלקו חצי שעה אלא פחות זמן?
4 points
Clear selection
18. האם מותר ללכת במקום חשוך שנר חנוכה מסייע לו שלא ייכשל?
4 points
Clear selection
Submit
This form was created inside of ישיבת הר ברכה. Report Abuse