แบบขอใช้สถานที่ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
วัน/เดือน/ปี *
MM
/
DD
/
YYYY
เรื่อง *
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ข้าพเจ้า *
เลขประจำตัว 13 หลัก *
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
1. ข้าพเจ้าขอใช้ *
ตั้งแต่วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ถึงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ซึ่งมีกิจกรรมหรือการแสดงดังนี้ *
2. ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินบำรุงสถานที่ ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ ดังนี้ *
(1)ค่าบำรุงรักษาการใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา) ระหว่างการใช้หอประชุม ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่าย ดังนี้ เวลากลางวัน 2,500 บาท และกลางคืน 3,000 บาท (2)ค่าตอบแทนลูกจ้างทำความสะอาด จำนวน 500 บาท (3)ค่าบำรุงอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าบำรุงเก้าอี้ โต๊ะ จำนวน............บาท
2.3 ค่าบำรุงอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าบำรุงเก้าอี้ โต๊ะ จำนวน............บาท *
3. หากการใช้สถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆเกิดการเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้และจัดการให้อยู่ในสภาพเดิม *
4. ไม่อนุญาตให้มีการแต่งการไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมหรือมีการเล่นการพนันระหว่างใช้สถานที่ *
5. ข้าพเจ้ารับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้วและจะปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบของรางราชการหากมีการฝ่าฝืนหรือกระรำการใดๆอันเป็นการผิดระเบียบของทางราชการข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบต่อเหตุการที่เกิดขึ้นทุกประการ *
ลงชื่อ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy