Aktualizace Programu rozvoje obce Pastviny na období 2020–2027: Dotazník k rozvoji obce
Vážení spoluobčané,

naše obec zpracovává aktualizaci programu rozvoje, ve kterém chceme zhodnotit rozvoj naší obce za posledních pět let a vyjasnit představu trvale bydlících obyvatel i chatařů a chalupářů o budoucnosti obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 8 let.
V rámci aktualizace programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory, a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování aktualizace programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Zastupitelstvo obce Pastviny


(Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.)

1. Jak se Vám v obci žije?
2. Co se Vám na obci Pastviny nejvíce líbí?
Zatrhněte maximálně 3 možnosti
3. Co se Vám na obci Pastviny nelíbí?
Zatrhněte maximálně 3 možnosti
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Your answer
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
V každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Bydlení
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
7. Myslíte si, že obyvatelé (trvalí i přechodní) obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
8. Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?
V každém řádku zakroužkujte jednu možnost
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
Osobně na obecním úřadě
Vývěska, úřední deska
Sousedské listy
Webové stránky
SMS kanál
Osobní sdělení od sousedů
Jiné
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco při pořádání akcí pro veřejnost?
9a. Pokud jste uvedla u otázky 9 možnost "Ano", konkretizujte, s čím můžete pomoci:
Your answer
10. Jak by podle Vás měla naložit obec s lyžařským vlekem?
11. Jak by se měla obec postavit k dalšímu provozu Konzumu?
11a. Pokud jste uvedla u otázky 11 možnost "Hledat jiné řešení", navrhněte jaké:
Your answer
12. Kde by podle Vás mělo být vybudováno nové sportovní multifunkční hřiště?
12a. Pokud jste uvedla u otázky 12 možnost "Jinde", navrhněte umístění:
Your answer
13. Jak by se měla naše obec dále rozvíjet dle celkového počtu obyvatel?
(K 1. 1. 2019 měla obec 369 obyvatel)
14. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
Zatrhněte maximálně 3 možnosti
15. Váš věk?
16. Mám v obci Pastviny:
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service