Žádosti o zařazení akcí do projektu podpora EVVO v rámci HB
Uveďte počty akcí, které chcete zařadit do uvedeného projektu v roce 2019 (od 1.1.2019) a následně fakturovat jejich realizaci ústředí HB.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ:

1. Aktivity, které lze realizovat, vykázat a fakturovat

jednodenní dobrovolnické akce splňující kritéria programu Akce příroda
víkendové dobrovolnické akce splňující kritéria programu Akce příroda
vícedenní (táborové) akce splňující kritéria programu Prázdniny s Brontosaurem
speciální aktivity - celoroční činnost a akce Brďo, organizátorské kurzy, aj. dle individuální dohody iniciované ústředím HB

Čerpat lze na akce, které se konají/konaly od 1. 1. 2019
V první kole rozdělování lze žádat na akce konané do 30. 11. 2019

2. Podmínky realizace

akce splňují kritéria uvedených programů - zejména zahrnují smysluplnou dobrovolnickou pomoc přírodním lokalitám a (neformální) vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí (EVVO) na akci.
akce splňují kritérium délky konání (víkendová akce = min. třídenní, delší akce = min. šestidenní)
akce musí mít min. 6 účastníků
při rozhodování mezi větším množství přihlášených zájemců budou upřednostněny akce (v daném pořadí):
- pro cílovou skupinu 15 - 30 let
- akce nové, neopakující se, akce s aktuálními tématy (sucho, ochrana biodiversity, klima, apod.)

Lze fakturovat i akce podpořené dotací MŠMT (stejně tak akce, které vám dotuje např. obec, město, kraj, atd., atd.)
podmínkou proplacení faktury je dodání prezenční listiny a fotodokumentace z akce

3. Co a kolik financí lze čerpat

jednotková cena - příspěvek na osobu a den:
dobrovolnické akce jednodenní 60 Kč
dobrovolnické akce víkendové 100 Kč
dobrovolnické akce vícedenní 120 Kč

Částku pouze fakturujete a na ústředí nevyúčtováváte (nedokládate účetní doklady)!

Z částky můžete uhradit jak přímé náklady akce jako ubytování, stravování, materiál, tak i náklady, které v obvykle jiných projektech nelze nárokovat, ale pro zajištění akcí jsou také nezbytné - DPP organizátorů, lektorů, DPP či služby účetních, pronájem klubovny, správu webu, ...), apod.

4. Postup žádosti o zařazení do projektu a uhrazení služby

Podejte žádost o zařazení do projektu prostřednictvím tohoto formuláře do 20. října 2019.

Následně obdržíte od ústředí HB objednávku - čím potvrdíme schválení zařazení akce do projektu.

Dle informací z objednávky vystavíte fakturu a spolu s prezenční listinou a fotodokumnetací z akci ji pošlete na ústředí HB.

Faktura vám bude do 30 dnů uhrazena.

5. Mimořádné upozornění pro rok 2019

Od Státního fondu životního prostředí máme dosud pouze vyrozumění o schválení dotace s tím, že realizace projektu musí začít 1.1. 2019 (v podstatě zpětně). Dosud však není podepsána smlouva. Aktuálně nelze garantovat termíny vystavení objednávek ze strany ústředí HB a výzvy k vystavení faktur a jejich proplacení.
Je však třeba sebrat žádosti akcí o zařazení do tohoto projektu, abychom následně (po podpisu smlouvy) mohli pružně a rychle reagovat. Proto prosím neváhejte žádat na všechny vhodné akce od 1.1. 2019 prostřednictvím uvedeného formuláře.

Jednodenní akce - termín, místo, název
Počet účastíků jednotlivých uvedených jednodenních akcí (pro budoucí akce odhadněte)
Víkendové akce - termín, místo, název
Počet účastíků jednotlivých uvedených víkendových akcí (pro budoucí akce odhadněte)
Delší (táborové) akce - termín, místo, název
Počet účastíků jednotlivých uvedených delších (táborových) akcí (pro budoucí akce odhadněte)
Celoroční činnost dětského oddílu (napiště oddíl/vypište oddíly s celoroční činností na něž žádáte a uveďte zhruba počet dětí, které jsou v něm/v nich přihlášeny - počet dětí berte za první pololetí)
Záladní čánek/regionální centrum
Kontaktní osoba a kontakt - tel., e-mail
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hnutí Brontosaurus. Report Abuse