ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ на ученици 2020/2021
С настоящия формуляр можете да заявите участие в обучение провеждано в ЕВРО-АЛИАНС на дете или ученик за учебната 2020/2021 година.
ДАННИ НА НАПРАВИЛ ЗАЯВКАТА
Лицето, подало заявката поема отговорността за въведените данни и характеристики на желаното обучение.
Име и Фамилия на подаващият заявката *
Моля, въведете името на заявяващия! (на кирилица)
ДАННИ НА УЧАСТНИКА В ОБУЧЕНИЕ
Име Презиме Фамилия *
Въведете името на лицето, което ще се обучава ! (на кирилица)
Дата на раждане на обучаемия *
ДД.ММ.ГГГГ - Ден.Месец.Година
Телефон за връзка с обучаемия
Въведете телефон за връзка с обучаем (незадължително) !
E-mail адрес на обучаем
Въведете валиден адрес на електронна поща (незадължително) !
Училище, в което се обучава (ще се обучава през учебната година)
Ученикът обучава ли се в училище на сменен режим
Изберете ДА ако ученикът променя смяната, в която е на училище
Clear selection
Данни за връзка с родител - майка / баща , настойник или друг:
Име и Фамилия на родител *
Телефон на родител *
E-mail адрес на родител *
Данни за обучение, място и време на провеждане:
Желая да посещавам курс по *
Моля, напишете вида на курса! Пример: Английски език
Форма на обучение *
Моля, изберете формата на обучение в избрания курс !
Желая да ми бъде определено текущото ниво на знания за желания курс *
Изберете "не" , ако предходната (учебна) година курсистът е обучаван при нас и е придобил ниво.
Ниво при завършване на обучението *
Напишете за кое езиково ниво ще се провежда обучението !
Желая да участвам в групово обучение *
При положение, че отбележите "Не" ще ви бъде предложено индивидуално обучение.
Прогнозна продължителност на индивидуалното обучение в учебни часове
Въведете приблизително в колко уч.часа планирате да се проведе индивидуалното обучение !
Начална дата на обучението (месец/година)
Кога планирате да започне обучението ! Въведете описание, ако е необходимо !
Предпочитания за време за провеждане на обучението
Адрес на провеждане на обучението (учебна база): *
Изберете в коя учебна база на ЕВРО-АЛИАНС желаете да се проведе обучението!
Required
Желая обучението да се провежда *
Маркирайте желаното време на обучение !
Required
Дни на провеждане на обучението *
Можете да отбележите повече от един !
Required
Въведете друга информация, от значение за организацията на желаното обучение !
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ЕВРО-АЛИАНС !
Очаквайте представител на фирмата да се свърже с Вас за допълнителна информация по заявеното обучение !
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy