GSF juniorernas seglingsskola 2015 / GSF juniorien purjehduskoulu 2015

Anmälningsblankett
Deltagande i seglingsskolan förutsätter medlemskap i GSF, eftersom medlemmar är automatiskt försäkrade via SBF -förbundet . Juniorernas medlemsavgift är 8 €/år + kursavgift 50 €/kurs. P.g.a. försäkringen måste medlems- och kursavgiften vara betalda senast 5.6.2014. Segling och båtsport i Finland gruppolycksförsäkring, försäkringsavtal nr 0004960920.

Ilmoittautumislomake
Osallistuminen purjehduskouluun edellyttää GSF:n jäsenyyttä, koska jäsenet ovat automaattisesti vakuutettuja SPV -liiton kautta. Juniorien jäsenmaksu on 8 €/v + kurssimaksu 50 €/kurssi. Vakuutuksen takia kurssimaksu pitää olla maksettuna viimeistään 5.6.2014. Suomen Purjehdus ja Veneilyn ryhmätapaturmavakuutus, vakuutussopimus nro 0004960920.

  Deltagarens uppgifter / Osanottajan tiedot

  Obligatorisk info märkt med en röd stjärna * / Pakollinen tieto merkitty punaisella tähdellä *
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vårdnadshavarens kontaktuppgifter / Huoltajan yhteystiedot

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question