Jméno *
Email *
Telefon *
Zaměření *
Čeho budeme chtít v průběhu individuálů docílit?
Frekvence *
Jak často chcete chodit cvičit?
Čas cvičení *
(možno vybrat více možností)
Required
Zdravotní omezení
Na co si musíme dát při cvičení pozor?
Pohybová aktivita
Jak často a jakým způsobem se hýbete nebo jste se hýbal/a?
Způsob kontaktu
Kdy je nejvhodnější vám volat? Nebo preferujete dohodnutí detailů po emailech?
Clear selection
Jak jste se o mně dozvěděl/a?
pokud máte pár vteřin navíc, prosím o vyplnění i této odpovědi, která mi poskytne důležitou zpětnou vazbu :)
Poznámka
pokud chcete dodat cokoliv, co se jinam nevešlo :)
Souhlas se zpracováním osobních údajů: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlasím se zpracováváním osobních údajů Lenkou Hořejškovou (dále jen správce) pro marketingové účely, tj. zejména nabízení kurzů. *
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa - společně dále jen „osobní údaje“. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně osobně. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Klient má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li klient, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Kontakt: https://rehapilates.cz/kontakt/
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy