โครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อสร้างพระอริยบุคคลโดยมูลนิธิอุทยานธรรม
การศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรง การศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวิธีในพระไตรปิฎกย่อมเป็นไปเพื่อชำระจิตให้สิ้นอาสวะ เปลี่ยนผู้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจากปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลได้

มูลนิธิอุทยานธรรม จึงมีปณิธานที่จะถวายพระไตรปิฎกแด่วัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีผู้ตั้งใจศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยจะจัดพิธีถวายพระไตรปิฎกในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ประมาณ 20 ชุด

หากวัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการรับพระไตรปิฎกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โครงการถวายพระไตรปิฎกฯ จะได้ติดต่อท่านกลับไป
แบบฟอร์มขอรับพระไตรปิฎก
(มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการถวายพระไตรปิฎก)
วัด/สำนักสงฆ์ *
ที่อยู่ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
วัตถุประสงค์การรับพระไตรปิฎก
ชุดพระไตรปิฎกที่ต้องการ (หากต้องการชุดอื่นๆ กรุณาระบุในช่อง Other) *
Required
จำนวนสงฆ์ในวัด
ชื่อผู้ประสานงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล (ถ้ามี)
เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลโครงการฯ จะติดต่อท่านกลับไปตามรายละเอียดที่แจ้งมา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy