Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.


Μελίσσας Λάζαρος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: lmelissas@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55111
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα