Hae Peliosuuskunta Expan hallitukseen mukaan!
Apply to be Expa Game Business Co-operative board member!

Tietoa hallituksesta ja rooleista, sekä eduista:
https://docs.google.com/document/d/1MhYRDK3M8XIs2wyyjH9ZDoH9P9Mk4ZD_QZMY1O6f1lU/edit?usp=sharing
Mahti näköalapaikka tarjolla vaikuttamaan Keski-Suomen peli- ja digialan kehitykseen ja sen mukana tulevat hyödyt. / Awesome view point available to influence the development of the Game Industry and Digital Industry in Central Finland with benefits.
Koko nimi: *
Full Name:
Sähköpostiosoite: *
Email:
Kuulutko Peliosuuskunta Expaan? (ei vaikuta mahdollisuuteen hakea hallitukseen) *
Are You member of Peliosuuskunta Expa? (answer does not affect can you apply or not)
Linkitä CV:si tähän esim. (LinkedIn, Dropbox, Drive...) *
Put you CV link here e.q (LinkedIn, Dropbox, Drive...)
Mikä Peliosuuskunta Expa on? (kerro omin sanoin) *
What is Peliosuuskunta Expa? (please tell in your own words)
Miksi haluat Expan hallitukseen? *
Why do you want to ebe in Expa's board?
Mitä Expassa voitaisiin tehdä paremmin? *
What could be done better in Expa?
Miten hyötyisit kokemuksestasi Expan hallituksessa? *
How would you benefit from your experience on the Board of Expa?
Miksi Digi & Game Centerillä on tärkeä rooli Keski-Suomen pelikehityksessä? *
Why does Digi & Game Center play an important role in the Game Industry development in Central Finland?
Mihin hallitusrooliin haet? *
What board role are you applying for?
Miksi halutat juuri tähän rooliin? - Miksi juuri Sinut kannattaa siihen valita? *
Why do You want this particular role? - Why You should be chosen for it?
Jos olet kiinnostunut useammasta roolista, voit ilmaista kiinnostuksesi, motivaatiosi ja soveltuvuutesi tässä. *
If you are interested in more than one role, you can express your interest, motivation and suitability here.
Vapaa sana ja terveiset <3
Free word and greetings <3
GDPR-suostumus: Annan Peliosuuskunta Expan kerätä henkilökohtaiset tietoni tästä lomakkeesta, tallentaa ne turvallisesti ja käyttää niitä vain tähän tarkoitukseen. Tietoni säilytetään jonkin aikaa tätä tarkoitusta varten, ja voin pyytää niitä poistamaan tietokannasta lain edellyttämällä tavalla. / GDPR consent: I allow Peliosuuskunta Expa to collect my personal data from this form, storing it securely and using it only in reference to this purpose. My data will be kept for a period of time for this purpose and I may request it is removed from the database as required by law. *
Tervetuloa matkalle kanssamme! - Welcome to the Journey with Us!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy