ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R
ขออภัยยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมรอบแรกเต็มแล้วค่ะ
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมรอบที่ 2 ได้ที่ลิงค์
https://forms.gle/KWMQf2eF5rEfymYPA
-----------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2529-1638 ต่อ 401-403
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service