ทดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ DLTV
สำหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียน *
Your answer
ชื่อ นามสกุล *
Your answer
1.ข้อใด คือชื่อเต็มของ DLTV *
2.DLTV หมายถึงข้อใด *
3.New DLTV การจัดการเรียนการสอนถึงระดับไหน *
4.ช่องทางรับสัญญาณและเสียงจากห้องเรียนต้นทางของ New DLTV คือ *
5.ครูปลายทางควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อจัดการเรียนการสอนตาม DLTV ให้มีประสิทธิภาพ *
6.ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV คือข้อใด *
ึ7. ข้อใดคือบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาตาม DLTV *
8. ถ้าจะจัดการเรียนการสอนตาม DLTV ในระดับมัธยมศึกษา ม.1-3 ต้องเปิดDLTV ตามข้อไหน *
9. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV เป็นหน้าที่บทบาทของใคร *
10. DLTV เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service