Enquesta d'opinió/Encuesta de opinión Muntanya del Voltor
Ens interessa molt la seva opinió, doncs els usuaris/àries són part d’aquest projecte. Moltes gràcies!/ Nos interesa mucho su opinión, pues los usuarios/arias son parte de este proyecto. Muchas gracias!

Per favor, respongui aquestes preguntes posant una nota de l'1 al 5 segons si ho valora més o menys positivament; l'1 seria la valoració més negativa i el 5 la més positiva./ Por favor, responda estas preguntas poniendo una nota del 1 al 5 según si lo valora más o menos positivamente; el 1 sería la valoración más negativa y el 5 la más positiva.

Pot deixar en blanc qualsevol pregunta que cregui que no pot respondre./ Puede dejar en blanco cualquier pregunta que crea que no puede responder.

1. Valori la satisfacció general de la seva visita. /Valore la satisfacción general de su visita.
2. Valori la qualitat de la informació rebuda./ Valore la calidad de la información recibida.
3. Valori la qualitat del tracte rebut./ Valore la calidad del trato recibido.
4. Valori l’estat general dels camins o, si coneix bé els límits entre una i altra, el de la Finca Privada i la Pública per separat./ Valore el estado general de los caminos o, si conoce bien los límites entre una y otra, el de la Finca Privada y la Pública por separado.
1
2
3
4
5
General
Finques Privades
Finca Pública
5. Valori la presencia/utilitat de la senyalització en general o, si coneix bé els límits entre una i altra, el de la Finca Privada i la Pública per separat./ Valore la presencia/utilidad de la señalización en general o, si conoce bien los límites entre una y otra, el de la Finca Privada y la Pública por separado.
1
2
3
4
5
General
Finques Privades
Finca Pública
6. Valori l’estat mediambiental que ha trobat en general o, si coneix bé els límits entre una i altra, el de la Finca Privada i la Pública per separat./ Valore el estado medioambiental que ha encontrado en general o, si conoce bien los límites entre una y otra, el de la Finca Privada y la Pública por separado.
Només una resposta
1
2
3
4
5
General
Finques Privades
Finca Pública
7. Si coneixía la zona abans, creu que ha millorat?/ Si conocía la zona antes, cree que ha mejorado?
Només una resposta/ Sólo una respuesta
8. L’objectiu principal del projecte és / El objetivo principal del proyecto es:
Només una resposta/ Sólo una respuesta
9. Té algún comentari o suggerència?/ ¿Quiere hacer hacer algún comentario o sugerencia?
Your answer
10. Si cal, expressi allò altre que vulgui sobre la visita./ Si quiere, exprese cualquier otra cosa relacionada con la visita.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service