เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน UBD และ JCU
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) และ James Cook University
**กรุณาเลือกสมัครเป็นอาสาสมัครเพียงมหาวิทยาลัยเดียว
เงื่อนไขผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษายุวทูต
* UBD Liaison ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2562
(หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน)
* JCU Liaison ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2562
(หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน)
** สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
สำหรับนักศึกษาที่ติดภาระกิจ English Camp ให้มาสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse