Συνέδριο ΕΣΔΙΑΠΟΚ
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ αφιερώστε 3΄ για να συμπληρώσετε την έρευνα αναφορικά με το 4ο Συνέδριο της ΕΣΔΙΑΠΟΚ με τίτλο: «Πολιτιστικός Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προοπτικές και Προκλήσεις» και τη διοργάνωση επόμενων δράσεων.
Α. 4ο Συνέδριο ΕΣΔΙΑΠΟΚ «Πολιτιστικός Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προοπτικές και Προκλήσεις»
Παρακολουθήσατε το Συνέδριο: *
Συμπληρώστε από 1 έως 5, όπου 1 καθόλου ικανοποιημένος/η και 5 απόλυτα ικανοποιημένος/η.
1
2
3
4
5
Η αίθουσα ήταν κατάλληλη για το Συνέδριο
Οι ημέρες διεξαγωγής του ήταν βολικές
Η διοργάνωση του Συνεδρίου ήταν ικανοποιητική
Συμπληρώστε ανάλογα
Σύντομος/η
Ικανοποιητικός/η
Εκτενής
Η διάρκεια του Συνεδρίου ήταν
Ο χρόνος των εισηγήσεων ήταν
Ο χρόνος των συζητήσεων ήταν
Συμπληρώστε από 1 έως 5, όπου 1 καθόλου ικανοποιημένος/η και 5 απόλυτα ικανοποιημένος/η.
1
2
3
4
5
Η θεματική του Συνεδρίου ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Μελέτες περίπτωσης στον πολιτιστικό τουρισμό: προοπτικές και βιωσιμότητα» ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Πολιτιστικός Τουρισμός και Ιδιωτική Πρωτοβουλία» ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα σήμερα. Οι συμμέτοχοι, η θέση της ΕΣΔΙΑΠΟΚ και τα πεπραγμένα 2016-2018» ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Πολιτιστική Διπλωματία και Τουρισμός» ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Πολιτιστικός τουρισμός στην Ελλάδα: Ανταποκρίσεις από το πεδίο ‘μάχης’» ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Ειδικά Θέματα Θεματικού Τουρισμού» ήταν ενδιαφέρουσα
Η θεματική: «Συνολική συζήτηση - Γενικά Συμπεράσματα - Κλείσιμο συνεδρίου» ήταν ενδιαφέρουσα
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service