Merendusalaste õppeasutuste lõpetajate uuring
Lp Eesti Mereakadeemia / Eesti Merehariduskeskuse vilistlane,

TTÜ Eesti Mereakadeemias on käivitunud Eesti Merehariduskontseptsiooni (MHK) väljatöötamine ja koostamine. Selle peamine eesmärk on teha selgeks ühelt poolt kui palju vajab tööturg merendusalase haridusega inimesi, ja teiselt poolt kas ja kuidas on mereharidusasutused Eestis võimelised seda nõudlust rahuldama. Selle eesmärgi saavutamiseks on määrava tähtsusega vilistlaste seas läbiviidav uuring. Saatsime välja küsimustiku, millele palusime vastata kõiki mereharidus-asutuste, peamiselt Eesti Mereakadeemia, lõpetanuid. Kahjuks Teie erialal osutus vastanute arv liiga väikeseks, et saaks selle alusel usaldusväärseid järeldusi teha.

Olen Teile selle eest väga tänulik, eriti siis, kui Te edastate võimaluse korral see link neile, kes Teie arvates ka võiksid selle küsimustiku täita.

Ette tänades
Anatoli Alop, TTÜ Eesti Mereakadeemia

_______________________________________________________________________________________________


Уважаемый выпускник Эстонской морской академии / Эстонского центра морского образования

Эстонская Морская Академия Таллиннского Технического университета взяла на себя задачу разработки концепции морского образования в Эстонии. Основная задача этой концепции выяснить, с одной стороны, в каком количестве людей с морским образованием нуждается рынок труда, с другой стороны, могут ли эстонские морские учебные заведения удовлетворить этот спрос и если могут, то при каких условиях. Для достижения этой цели очень важно получить обратную связь от выпускников морских высших учебных заведений, главным образом выпускников морской академии. Мы разослали вопросник, на который многие выпускники ответили. К сожалению, среди ответивших оказалось слишком мало выпускников Вашей специальности, что существенно снижает надёжность делаемых выводов и рекомендаций.

Вопросник правда на эстонском языке, но я уверен, что его заполнение не составит для Вас труда. Буду Вам за это очень благодарен, в особенности если вы перешлёте по возможности вопросник сокурсникам и коллегам, кто по-вашему могли бы также его заполнить.

Заранее благодарен
Анатолий Алоп

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service