ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ปีการศึกษา 2563
1. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ให้ทำการคลิ๊กลิ้งค์จากหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเท่านั้น ไม่ควรกรอกจากลิ้งค์หรือ QR Code ที่มีผู้อื่นส่งต่อมาให้ท่าน!!
2. หากไม่สะดวกกรอกข้อมูลนี้ วิทยาลัยฯมีเจ้าหน้าที่แนะนำหรือกรอกข้อมูลให้ท่านในวันที่สมัคร/สัมภาษณ์ หรือสามารถไปติดต่อที่ห้องธุรการของวิทยาลัยฯ ล่วงหน้าก่อนวันสมัครได้
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร
ควรเตรียมข้อมูล นักเรียน บิดามารดา ผู้ปกครอง ให้พร้อมก่อนกรอกข้อมูล
1. ครั้งที่ให้ข้อมูล *
2. สมัครในระดับชั้น *
3. สาขาที่สมัคร อันดับที่ 1 *
4. สาขาที่สมัคร อันดับที่ 2 *
ถ้าสมัคร ปวช.รอบปกติ ให้เลือกสาขาต่างจากที่สมัครอันดับที่ 1 ถ้าสมัคร ปวช.รอบโควตา และ ปวส.รอบปกติ ให้เลือกสาขาเหมือนกับที่สมัครอันดับที่ 1
5. เลขที่บัตรประชาชนนักศึกษา *
มีขีดคั่นตัวเลข เช่น 1-1703-00014-19-0 ชาวต่างชาติกรอกเลขที่ Passport
Your answer
6. คำนำหน้าชื่อ *
ครบอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน พ.ศ.2563 (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. เกิด) ให้ใช้ นาย/นางสาว หากต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้ เด็กชาย/เด็กหญิง
7. ชื่อ(ภาษาไทย) *
ถ้าเป็นชาวต่างชาติ กรอกภาษาอังกฤษตาม Passport
Your answer
8. นามสกุล(ภาษาไทย) *
ถ้าเป็นชาวต่างชาติ กรอกภาษาอังกฤษตาม Passport
Your answer
9. ประเภทนักศึกษา *
หากเคยเข้าศึกษาแล้วทั้งจบและไม่จบ (มีเลขประจำตัวนักเรียน) ให้ระบุเป็น "นักศึกษาเก่า"
10. สิทธิการเบิกค่าเรียน *
เพื่อการออกเอกสารให้ผู้ปกครองนำไปเบิกค่าเล่าเรียน (สิทธิการเบิกไม่มีความแตกต่างในอัตราการเก็บค่าเล่าเรียน)
11. หน่วยงานที่เบิกค่าเล่าเรียนได้(ถ้ามี) *
ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ ( - )
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy