PRŮVODCE BONITACÍ
Bonitace se řídí podmínkami stanovenými Zápisním a chovatelským řádem CC EU:

http://www.catahoulaclub.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=25:zapisni-ad-cc-eu&catid=6:stanovy-zapisni-ad-atd&Itemid=15

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU:
1. dosažení příslušného věku (tj. nejméně 15 měsíců, chovnost platí až od dosaženého 18. měsíce věku);

2. úspěšné absolvování jedné klubové výstavy CC EU (nebo speciální výstavy, pořádané CC EU) s hodnocením výborný (feny i hodnocení velmi dobrý);

3. úspěšná bonitace, jejíž součástí je zvládnutí základních prvků poslušnosti a testu povahových vlastností (viz OPN řád), a povolený stupeň dysplazie kyčelního kloubu. U psů i fen je povoleno DKK, které není horší než 2/2 (HD C/C), nebo hodnocení OFA fair. U jedinců, kteří vykazují v genetické výbavě dvakrát čistý M gen a mají větší plochy bílé barvy na hlavě v oblasti uší, je třeba doložit nález BAER testu na hluchotu.

Každý pes smí být bonitován pouze 1x za život. Odvolání proti výsledku je možné písemně do 14 dní po bonitaci (podle razítka pošty) k poradci chovu. Rebonitace je přípustná pouze v případě doložené změny majitele psa/feny a to pouze 1x. Bonitaci je však možno z důvodu momentální indisposice psa po dohodě s majitelem odložit. U nechovných zvířat se záznam neprovádí do PP zvířete, ale pouze do bonitační karty.

SMĚRNICE PRO BONITACI FENY/PSA:
a) Majitel psa/feny vyplní elektronickou přihlášku k bonitaci uvedenou níže a zaplatí odpovídající poplatek předem na účet klubu. Poplatek lze zaplatit i na místě, ale pro tuzemské majitele platí v tomto případě zvýšená cena.

Bonitace je členům klubu CC EU přístupná za poplatek 300 Kč (platba předem na dále uvedený účet) nebo 500 Kč při platbě v den bonitace. Pro nečleny klubu je poplatek 600 Kč při platbě předem nebo 1000 Kč v den bonitace. Kopii dokladu o zaplacení pošlete poradci chovu na email pavelsadecky@seznam.cz. Nezapomeňte vyplnit elektronickou přihlášku výše.

Bankovní účet CC EU: Poplatky lze poslat složenkou typu C na adresu: Bc. Hana Pospíšilová, Spolupráce 1232/6, 140 00 Praha, nebo bankovním převodem na konto CC EU, číslo: CZK v ČR: 2900483545/2010 a platbu v EUR ze SR: 2800483548/8330, jiné měny a mezinárodní platby: IBAN: CZ6220100000002800483548, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX. Do poznámky uveďte „bonitace a příjmení“. Poplatek je nevratný!

b) Na bonitaci je pes/fena předváděn/a v odpovídající fyzické + psychické kondici (tj. dobře osvalené zvíře bez váhových odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné).

c) Pes/fena musí být předváděn čistý/á, a to na vodítku (ne v postroji, ne na ostnatém nebo stahovacím obojku).

d) Pes/fena je předváděn/a v normální vyrovnané chůzi, v normálním vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji bez výrazných zásahů vystavovatele.

e) Pes/fena si musí bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, změřit parametry hlavy, u samců prohmatat varlata.

f) Součástí bonitace bude test povahových vloh a základních prvků ovladatelnosti psa podle příslušného zkušebního řádu CC EU (viz OPN řád, pravidla a hodnocení – Klubové dokumenty:

http://www.catahoulaclub.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=552:pravidla-pro-hodnoceni-poslusnosti-u-bonitace&catid=6:stanovy-zapisni-ad-atd&Itemid=15

g) Nezvladatelná, agresivní zvířata budou vyloučena z posuzování.

h) Pro CC EU provádí vyhodnocení RTG výhradně MVDr. Marek Pepřík a MVDr. Michal Čáp nebo je vyhodnocení provedeno v OFA. Při odvolání proti výsledku je nutno se odvolat k odvolacímu orgánu toho vyhodnocovače, který snímek vyhodnocoval (v ČR k Veterinární komoře, z OFA k OFA). (Klubové dokumenty – Manuály:

http://www.catahoulaclub.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=155:dkk&catid=8:navody-jak-postupovat&Itemid=17).

i) V případě jedinců s větším podílem bílé barvy (MM genotyp, double merle) na hlavě a uších je povinné vyšetření BAER testem na hluchotu.

Doporučuje se také vyšetření očí na dědičné oční vady, není však povinné.

Doklady, které je nutno mít při bonitaci:

1) Průkaz původu (originál) + výstavní příloha

2) Originály zdravotních testů – hodnocení DKK, DLK, BAER, apod.

3) Posudky z absolvovaných výstav

4) Eventuální výsledky absolvovaných zkoušek


Kopie těchto dokladů je vhodné předat také poradci chovu.

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU K BONITACI VYPLŇTE NÍŽE:
Přihláška na bonitaci konané na výstavě/Application for animal muster at an exhibition held (vyplňte místo výstavy/fill the place of exhibition):
Datum výstavy/Date of exhibition:
MM
/
DD
/
YYYY
Jméno psa včetně chovatelské stanice/Dog’s name and kennel name:
Člen CC EU klubu?/ Are you a member of the CC EU club?:
Clear selection
Členské číslo č.:/Your member number:
Datum narození psa/Date of birth:
MM
/
DD
/
YYYY
Číslo zápisu/Reg. Nr.:
Číslo mikročipu/Microchip Nr.:
Výsledek DKK/DKK result:
Výsledek DLK/DLK result:
Výsledek BAER TESTU/The Baer Test result:
Výstava, kde pes/fena dosáhl/a ohodnocení, aby mohl/a být zbonitován/a včetně dosaženého výsledku, místa konání výstavy a datum výstavy./The place, date and result of the exhibition where the dog achieved a necessary evaluatation so he can pass bonitation.
Jméno otce psa včetně jeho čísla zápisu/Name of sire incl. his Reg. Nr.:
Jméno matky včetně jejího čísla zápisu/Name of Dam incl. her Reg. Nr.:
Jméno chovatele/Breeder name and surname:
Jméno majitele/Owner name and surname:
Telefonní kontakt/Phone Nr.:
Email:
Adresa/Address:
Bonitace se řídí Zápisním a chovatelským řádem CC EU a pes musí splňovat bonitační podmínky uvedené v tomto řádu. U psů ve spoluvlastnictví více osob předloží majitelé souhlas s podpisovým právem spolumajitele. Při samotné bonitaci je potřeba poradci chovu předložit originál původu, originály vyšetření a hodnocení DKK (DLK) a posudek z absolvované výstavy. Přihlášku potvrďte vyplněním data přihlášení na bonitaci a odešlete potvrzením tlačítka "odeslat". Děkujeme.
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy