FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU
Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy:
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi wolontariuszu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT.

Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat po czym mogą ulec zniszczeniu.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter dobrowolny.
5. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.).
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres – e-mail: rodo@prolandsport.pl.
adres pocztowy: Os. Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków
Email *
Imię i nazwisko *
Płeć *
Required
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Numer telefonu *
Wykształcenie *
Status na rynku pracy * *
Required
Zawód wyuczony lub (i) wykonywany lub nazwa szkoły (uczelni) wraz z kierunkiem (profilem) nauczania * *
Posiadane dyplomy, certyfikaty, uprawnienia * *
Dlaczego jest Pan(i) zainteresowana pracą wolontaryjną? *
Required
Czy pracował(a) Pan(i) wcześniej jako wolontariusz? *
Jeśli pracował(a) Pan(i) wcześniej jako wolontariusz, proszę określić pełnione w ramach wolontariatu funkcje *
Jaki rodzaj pracy Pan(i) preferuje? (można zaznaczyć kilka) *
Required
Jakie umiejętności lub kompetencje chciał(a)by Pani(i) wykorzystać w pracy wolontaryjnej? *
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) organizacjom zainteresowanych współpracą wolontaryjną z moją osobą *
Required
Klauzula o ochronie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb procesu rekrutacji wolontariuszy organizowanych przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport do imprez sportowych organizowanych na terenie całej Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy