Vyhrajte kosmetický balíček a vstupenky na veletrh!

Uzávěrka soutěže je v úterý 28. srpna 2018
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasím s podmínkami zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletterů, nabídek seminářů a obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu. Správcem osobních údajů je Press21 s.r.o., IČ: 247 33 784, se sídlem Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169808. S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu s právními předpisy České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Úplné znění obchodních podmínek společnosti Press21 s.r.o. http://press21.cz/wp-content/uploads/2018/05/Obchodn%C3%AD-podm%C3%ADnky-spole%C4%8Dnosti-Press21-s.r.o.pdf"