Biznesa inkubatora dalībnieku anketa

  This is a required question
  This is a required question
  Darba apstākļi ir vērtējami kā labi
  Telpā, kurā es strādāju, ir pietiekami atbilstošas darbam
  Telpās, kurās es strādāju, ir adekvāta temperatūra
  Telpās, kurās es strādāju, ir tīras
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question