ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των ακαδημαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα.
(Συμπληρώνεται από τους τελειoφοίτους στο τελευταίο εξάμηνο / έτος πριν από την απονομή του πτυχίου)
Email address *
Α. Πρόγραμμα Σπουδών
1. Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών έχουν επιτευχθεί πλήρως. *
2. Tο περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. *
3. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλάμβανε παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. επίσκεψη σε βιομηχανία, εργασία υπαίθρου, κ.λπ.) ή/και δραστηριότητες εκτός Ιδρύματος. *
4. Ο φόρτος εργασίας του Προγράμματος Σπουδών ήταν υπερβολικός και μου προκαλούσε μεγάλη πίεση. *
5. Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδέει αποτελεσματικά τη θεωρία με την πράξη. *
6. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αποτελεσματικό για την ενίσχυση των ακόλουθων ικανοτήτων/ δεξιοτήτων: *
Συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ,
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
Διαφωνώ
α. Γραπτή επικοινωνία
β. Προφορική επικοινωνία
γ. Σχεδιασμός και οργάνωση
δ. Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
7. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αποτελεσματικό για την ενίσχυση άλλων ικανοτήτων/ δεξιοτήτων: *
Συμφωνώ
Μάλλον συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
Διαφωνώ
ε. Κριτική σκέψη
στ. Ομαδικό πνεύμα εργασίας
ζ. Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
η. Αναγνώριση ηθικών αξιών
θ. Πειθαρχία και υπευθυνότητα
8. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επαγγελματική μου αποκατάσταση. *
9. Ποιες είναι οι καλύτερες πτυχές του Προγράμματος Σπουδών; *
Your answer
10. Ποιες πτυχές του Προγράμματος Σπουδών θα μπορούσαν να βελτιωθούν; *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service