แจ้งข้อร้องเรียนบริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (โรงงานผลิต สาขาบ้านไผ่ จ. ขอนแก่น) ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้อง ประชาชน และชุมชน โดยรอบบริเวณ โรงงาน โดยได้มีมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน เพื่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ น้อยที่สุด และเพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับทราบ ปัญหา และผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินการต่างๆของโรงงานขอเรียนเชิญ ทุกท่าน สละเวลา กรอกแบบสอบถาม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเอาความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุง พัฒนาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ เสียสละเวลาในการทำแบบสอบถาม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Adams International Ltd. Report Abuse - Terms of Service