Prieskum záujmu obcí o zapojenie sa do realizácie národného projektu Zelené obce
Názov obce: *
Spĺňate podmienku poskytnutia podpory z národného projektu a nie ste obcou so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) alebo krajským mestom? *
Mali by ste záujem o zveľadenie Vašej obce prostredníctvom výsadby drevín? *
Aký počet drevín je možné vo Vašej obci vysadiť? Zadajte konkrétne číslo, napr. 50, 100, 150, atď. *
Máte k dispozícii dostatočný priestor na výsadbu drevín? Výsadbu drevín je možné realizovať len na plochách vo vlastníctve obce, alebo na plochách ktoré sú majetkovo vysporiadané, napr. dlhodobou nájomnou zmluvou, alebo súhlasom na využívanie plôch v prospech výsadby drevín, a to na dobu realizácie národného projektu a dobu následného monitoringu, čo predstavuje cca 8 rokov. *
Viete vynaložiť určitú časť finančných prostriedkov na prvotné zabezpečenie projektovej dokumentácie s názvom realizačný projekt výsadby, podľa ktorého sa bude realizovať konkrétna výsadba drevín? Predpokladaná hodnota projektovej dokumentácie je v rozsahu od 500 do max. 1 500 EUR, suma je závislá od typu obce a rozsahu výsadby. *
Po zrealizovaní projektu je dôležitá starostlivosť o vsadené dreviny. Viete zabezpečiť následnú starostlivosť o dreviny z vlastných zdrojov po výsadbe? Ide o zabezpečenie vitality jednotlivých drevín, kde následná starostlivosť nie je predmetom národného projektu a táto povinnosť prechádza na obce. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy