แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
**********************************************************************************************
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ประเภทผู้ใช้บริการ *
2. พื้นที่/จังหวัด *
3. สังกัด/หน่วยงาน *
4. รูปแบบการให้บริการ *
Required
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
5.2 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
5.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
5.4 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
5.5 สถานที่และช่องทางติดต่อประสานงานมีความสะดวก
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการหรือแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy