แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
**********************************************************************************************
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ประเภทผู้ใช้บริการ *
2. งานที่ใช้บริการ *
Required
3. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การให้คำแนะนำปรึกษา
2. การให้บริการข้อมูล สารสนเทศ
3. ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
5. การให้ความช่วยเหลือติดตามหลังการให้บริการ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการหรือแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy