2021 Global Leadership English Challenge - Newsletter Subscription form. Cuộc thi Tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu 2021 Đơn đăng ký nhận tin tức
Global Leadership English Challenge (GLEC) is an English Speech and Essay contest on the topics of the United Nations, Sustainable Development Goals (SDGs), and such international challenges. GLEC aims to raise awareness and understanding of contemporary global issues of the participating students.

Starting with the first competition in 2012, the GLEC, has been collecting international students from the U.S., China, the Philippines, South Korea, as well as Vietnam. The whole contest in 2021 will be conducted through GLEC online platform due to the Covid-19 pandemic, and the details will be informed to you very soon.

Please add yourself in our mailing list for the newsletters by completing the form below.

Official website for GLEC Vietnam is now under construction, so please visit gleader.org (GLEC Global) for more details.

Contact: glecmaster@gmail.com


Cuộc thi Tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu (GLEC) là một cuộc thi Diễn thuyết và Viết luận bằng tiếng Anh về các chủ đề của Liên hợp quốc, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và những thách thức quốc tế. GLEC hướng đến việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về các vấn đề toàn cầu đương đại cho các ứng viên.

Bắt đầu với cuộc thi đầu tiên vào năm 2012, GLEC đã thu hút sinh viên quốc tế từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc cũng như Việt Nam. Toàn bộ cuộc thi năm 2021 sẽ được thực hiện thông qua nền tảng trực tuyến GLEC do đại dịch Covid-19 và thông tin chi tiết sẽ được thông báo cho bạn trong thời gian gần nhất.

Vui lòng đăng ký vào danh sách gửi thư của GLEC bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới để nhận được những tin tức mới nhất về cuộc thi.

Trang web chính thức của GLEC Việt Nam hiện đang trong quá trình hoàn thiện, vui lòng truy cập trang website gleader.org (GLEC Global) để biết thêm chi tiết.

Liên hệ: glecmaster@gmail.com
제목 없음
Name/Tên họ *
It will be used in the identification process later, so please enter the exact name specified in your ID or passport. Vui lòng nhập chính xác tên bạn như trên ID hoặc hộ chiếu
School/Trường học *
It will be used to identify each person more correctly. If you are now doing home-schooling, please write "home-schooling" in the answer section. Thông tin sẽ được sử dụng để xác minh ứng viên một cách chính xác hơn. Nếu bây giờ bạn đang học tại nhà, vui lòng viết "home-schooling" trong phần trả lời.
Email Address/Địa chỉ email *
It will be used to send GLEC related notice and information. So please enter the exact words without any errors. Email của bạn sẽ được sử dụng để gửi thông báo và thông tin liên quan đến GLEC. Vì vậy, vui lòng nhập địa chỉ email chính xác.
Consent to the use of personal information/Đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân *
It will be used when sending notification text such as program announcements. Các thông tin trên sẽ được sử dụng khi gửi văn bản thông báo chẳng hạn như thông báo chương trình.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy