IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W dniach 12 - 14 czerwca 2015 roku w Warszawie odbędzie się IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w terminie do 8 czerwca 2015 do godz. 10:00.

Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Politechnice Warszawskiej, a jego ramowy program zamieszczamy poniżej.

9:15 – 9:30 – Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie IV Posiedzenia Zarządu KRD, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z III Posiedzenia Zarządu
9:30 – 10:00 – Wystąpienia zaproszonych gości
10:00 – 10:20 – Najważniejsze informacje z działań Zarządu KRD
10:20 – 10:35 – AGM EURODOC Cluj-Napoca - sprawozdanie
10:35 – 11:00 – Działania KR - ocena dotychczasowej działalność Zarządu

11:00 – 11:15 – Przerwa kawowa

11:15 – 12:00 – Finansowanie KRD i projektów skierowanych do doktorantów – sprawozdanie, analiza, dyskusja oraz uchwała Zarządu w sprawie zwiększenia środków
12:00 – 12:15 – Konkurs na organizatora Zjazdu KRD w 2015 roku – ogłoszenie.
12:15 – 13:00 – Sprawy porozumień lokalnych i branżowych

13:00 - 14:00 - Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 – Warsztaty* (prezentacja tematów, założeń, podział na 3 grupy tematyczne i praca w podgrupach)

15:30 – 16:00 – Przerwa kawowa

16:00 – 17:00 – Prezentacja wypracowanych treści i dyskusja nad nimi
17:00 – 17:30 – Dyskusja nad przyjęciem założeń i procedurą działania w podjętych tematach

17:30 – 17:45 – Wolne wnioski

17:45 – 17:50 – Podziękowania i zamknięcie obrad

*Proponowana tematyka warsztatów:
1. Projekty sportowe skierowane do doktorantów - wniosek dotacyjny.
2. Projekt połączonej konferencji X-lecie samorządności doktoranckiej i model funkcjonowania studiów doktoranckich.
3. Poradnik Samorządowca/Doktoranta w zakresie podstaw prawnych i organizacyjnych - koncepcja.

14 czerwca 2015 roku w godzinach 10:00 - 14:00 przewidujemy fakultatywne, bezpłatne szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych dla zainteresowanych.

Szczegółowy program merytoryczny i organizacyjny zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników.

Do zobaczenia w Warszawie!
Zaprasza Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@krd.edu.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image