Přihláška zájemce o členství v ČKTZJ
Údaje, které o sobě zadáváte do přihlášky o členství v České komoře tlumočníků znakového jazyka, z.s. (Komora), mohou být osobními údaji ve smyslu obecně závazných právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, od 25. 5. 2018 nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR)). Správcem osobních údajů je Komora, se sídlem Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1, IČO: 70892288.

Komora bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa a telefon, za účelem evidence členů Komory, rozesílání informačního zpravodaje, nabídek tlumočení a vzdělávání. Dále zpracovávané údaje slouží k identifikaci členů na Valné hromadě Komory.

Seznam členů je neveřejný. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu trvání vašeho členství.

Máte právo požadovat od Komory přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Žádosti můžete podávat písemně na adresu Komory, nebo písemně na e-mailovou adresu clenove@cktzj.com. Pokud bude mít Komora důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Druh členství *
Jméno a příjmení *
Datum narození *
Email *
Telefon *
Následující otázky jsou nepovinné.
Jsem tlumočníkem/překladatelem  znakového jazyka.
Clear selection
Tlumočnickou praxi vykonávám od roku:
Mé pracovní jazyky jsou:
Mám zájem stát se členem České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s.
Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil/a se stanovami České komory tlumočníků znakového jazyka včetně Etického kodexu a budu jednat v souladu s těmito dokumenty. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s..