WEBINÁR pre rodičov detí s detským autizmom "Keď je moje dieťa iné..."
"Keď je moje dieťa iné... - základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom.“


Cieľom seminára je oboznámiť rodičov detí s detským autizmom so základnými informáciami o špecifikách správania, vnímania a komunikácie detí s detským autizmom. Účastníci semináru získajú možnosť lepšieho porozumenia zvláštnostiam, ťažkostiam, spôsobu komunikácie a prejavom správania, s ktorými sa rodičia u svojich detí každodenne stretávajú..

Seminár sa uskutoční v stredu 25. novembra od 16.00 do 18.30 hod. formou webinára na platforme ZOOM, teda ako dištančné vzdelávanie.

PROGRAM
- keď je moje dieťa iné (špecifické príznaky autizmu)
- detský autizmus
- triáda postihnutia pri autizme: komunikácia dieťaťa, sociálne správanie a predstavivosť
- možnosť intervencie a terapie pri detskom autizme
- zákon o sociálnej pomoci
- diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred prostredníctvom zálohovej faktúry.
Kapacita semináru je obmedzená na 20 účastníkov. Po uhradení poplatku Vám bude zaslaný link, kde bude prebiehať školenie.

V prípade organizačných otázok nás kontaktujte na +421 905 746 280 alebo na gvozdjakova @andreas.sk.
Pre viac informácií k obsahovej stránke webinára kontaktujte lektorku Mgr. Rajecovú na rajecova@andreas.sk, prípadne na čísle +421 907 749 324.

LEKTORKY

Mgr. Natália Jarábková
vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje od roku 2007. V centre Andreas pôsobí ako špeciálna pedagogička od roku 2017.

Mgr. Oľga Rajecová
vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013 a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA (45 hodín teórie, 160 hodín praktického cvičenia a 150 hodín supervízie). Naďalej pracuje pod supervíziou Dr. Anny Budzynskej, certifikovanej ABA terapeutky z IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Gdaňsku.


ÚHRADA webinára

Poplatok za webinár sa hradí vopred po potvrdení prihlášky zo strany centra Andreas. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby treba ako variabilný symbol uviesť číslo faktúry, ako špecifický symbol dátum webinára a do poznámky pre prijímateľa platby napíšte vaše Priezvisko účastníka.


Email address *
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Keď je moje dieťa iné... Základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom.“ *
Required
Vaše meno *
napíšte Vaše krstné meno
Vaše piezvisko *
napíšte Vaše priezvisko
KONTAKT - mobil *
napíšte mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte e-mailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo (napr. Martin)
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy