Brugde spørreskjema / Basking sharks sighting form

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Personlige opplysninger / Personal details

  Disse opplysningene blir registrert i tilfelle vi ønsker mer informasjon om observasjonen. All informasjon vil bli registrert utelukkende i den hensikt av denne forskningen og behandles med konfidensialitet. Ingen personlige detaljer vil bli videreformidlet til tredjepart. Alle spørsmålene er optional These information are recorded in case we want more information about the sighting. All information will be registered exclsuively for the purpose of this research and treated with confidentiality. No personal details will be passed to third party. All questions are facultative
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question