แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษา (เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ส่ง ด้านล่างเพื่อส่งคำตอบ)
รหัสนักศึกษา
Your answer
หมู่เรียนที่ (Section)
1. ผู้สอนมีการแจ้งข้อมูล/วัตถุประสงค์ ในการอบรมก่อน
2. ผู้สอนเข้าสอนโดยสม่ำเสมอและเต็มเวลา
3. ผู้สอนใช้วิธีสอนที่เหมาะสมและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ผู้สอนเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ซักถามแสดงความคิดเห็น
5. ผู้สอนมีความรู้ สามารถอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบตรงประเด็นเข้าใจง่ายและชัดเจน
6. ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์ ทั้งทางด้านพฤติกรรมทั่วไป วาจา การแต่งกายและการแสดงออกของอารมณ์
7. ผู้สอนมีเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรต่อผู้เรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
8. ผู้สอนใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
9. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms