Филозофија - тест 1
Тест 1 за припрему пријемног испита из предмета "Филозофија"
1. Извор филозофије је у: *
1 point
2. Настанак филозофије и науке у старој Грчкој почива на постепеној превласти логос-а над: *
1 point
3. Историја филозофије дели се на: *
1 point
4. Естетика је: *
1 point
5. Џон Лок је номинални оснивач: *
1 point
6. Аксиологија је : *
1 point
7. Етички правци (становишта) према одређењу добра су: *
1 point
8. Утилитаризам је становиште унутар: *
1 point
9. Антропологија је: *
1 point
10. Епикур атараксију схвата као: *
1 point
11. Да је битак један, вечан, непромјенљив у облику кугле, тврдили су: *
1 point
12. О политици је мислио: "Не прилазати јој сувише близу да се не опржиш, а ни одвајати се од ње сувише далеко да се не смрзнеш": *
1 point
13. Реч софиста има више значења: *
1 point
14. Хилозоизам , материјализам и монизам појмови су који се вежу за: *
1 point
15. Учење о сличицама или ''теорија сличица'' била је код: *
1 point
16. "Овај свет, исти за све нас, нису створили ни богови ни људи,већ је он био, јест и биће - вечно жива ватра која се с мером пали и с мером гаси" изјавио је: *
1 point
17. Математика, музика, бројеви-појмови су који се вежу уз: *
1 point
18. "Знање је врлина, врлина је знање" мисао је: *
1 point
19. Хераклит сматра да први принцип света (архе) није ништа друго до: *
1 point
20. Који филозоф је на почетку модерне филозофије промовисао методу индукције: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service