آینده نگاری توریسم درمانی با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا (مطالعه موردى: مركز درمان نابارورى يزد)

بسمه تعالی
استاد و همكار گرامي جناب آقا / سركار خانم ..........
با سلام و ضمن تقدير فراوان از شرکت شما در مرحله اول دلفی پژوهش " آینده نگاری توریسم درمانی با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا (مطالعه موردى: مركز درمان نابارورى يزد)"، پرسشنامه راند دوم (شامل شصت و دو گویه ) خدمتتان ارسال مي گردد . لازم به ذکر است گویه های این مرحله بر اساس آنالیز محتوای پاسخ های دریافتی از کلیه خبرگان یا متخصصین در راند اول دلفی می باشد.
خواهشمند است گویه ها را با دقت مطالعه نموده و درجه اهمیت آن را مشخص نمایید. در صورتیکه گویه ها- از نظر شما- نیاز به اصلاح دارند در کادر "Other" مرقوم فرموده، همچنین در صورت وجود موارد دیگر ، آن را در آخر پرسشنامه اضافه نمایید و در نهایت برای ارسال پاسخنامه بر روی گزینه " submit" کلیک نمایید.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question