Vprašalnik o izkušnjah s testiranja alfa verzije SLO kTG na podlagi EU Level(s)
Več informacij -  LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) in na spletnih straneh:
https://kazalnikitrajnostnegradnje.si/
https://ec.europa.eu/environment/levels_en

Alfa verzija slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) je bila od novembra 2021 do junija 2022 v testni uporabi. Zanima nas vaše mnenje o kazalnikih TG, ne glede na to ali ste se z njimi le krovno seznanili ali pa ste jih morda uspeli tudi praktično uporabiti pri načrtovanju stavbe.
Vaše mnenje nam bo v pomoč pri nadaljnjih fazah razvoja.
Za odgovore na vprašanja boste potrebovali največ 15 minut.

Vsi sodelujoči pri testiranju SLO kTG, ki boste izpolnili ta vprašalnik, boste prejeli tudi
"Potrdilo o sodelovanju pri testiranju alfa verzije SLO kTG na podlagi evropskega okvira Level(s)".

Hvala za sodelovanje!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ime *
Priimek *
E-pošta: *
Podjetje/ustanova *
Delovno mesto *
Kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z vrednotenjem trajnostne gradnje (TG)? Pri posameznem odgovoru ni nujno, da izkušnje zajemajo vse našteto. *
Katere sheme oz. metode delnega ali celovitega vrednotenja TG dobro poznate ali pa ste jih tudi že praktično uporabili (možnih je več odgovorov)? *
Required
Katera gradiva na e-platformi kazalnikitrajnostnegradnje.si ste pregledali (možnih je več odgovorov)? *
Required
Kako celovito po vašem mnenju predlagani nabor vseh kazalnikov TG,  temelječ na evropskem okviru LEVEL(s), zajema najpomembnejše vidike trajnostne gradnje? *
Captionless Image
Ali menite, da bi bilo treba v obstoječi nabor kazalnikov TG vključiti še kakšen kazalnik TG? Če da, za katero področje? *
Kako v povprečju ocenjujete vsebinsko razumljivost elektronskih gradiv na e-platformi kazalnikitrajnostnegradnje.si? *
Kako so v povprečju elektronska gradiva na e-platformi kazalnikitrajnostnegradnje.si pripomogla k vašemu boljšemu razumevanju problematik, ki jih obravnava predlagani nabor kazalnikov TG? *
Krovni in podrobni pristop testiranja alfa verzije SLO kTG
Če ste pri testiranju uporabili krovni pristop, katere vsebine ste pregledali (možnih je več odgovorov)? *
Required
Če ste pri testiranju uporabili podrobni pristop, katerega ali katere kazalnike TG ste uporabili na praktičnem primeru (možnih je več odgovorov)? *
Required
Kakšno stavbo ste izbrali za test pri podrobnem pristopu? *
Kako v povprečju ocenjujete primernost testiranih kazalnikov TG za uporabo na praktičnih primerih, ne glede na to, ali ste izbrali krovni ali podrobni pristop? *
Če ste se s kazalniki TG zgolj seznanili ali jih tudi testirali na praktičnem primeru, katere možne ali dejanske težave ste zaznali (možnih je več odgovorov)? *
Required
Če ste kazalnik(e) TG testirali na praktičnem primeru, koliko časa ste za to porabili (izraženo v delovnih dnevih)? Če kazalnikov niste testirali na praktičnem primeru, ni treba odgovoriti na to vprašanje.
1 dan
2-3 dni
4-5 dni
Več kot 5 dni
1.1 Raba energije v fazi uporabe
1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu
2.1 Seznam količin, materialov in življenjske dobe (BoM)
2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
2.3 Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
2.4 Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje
3.1 Raba vode v fazi uporabe stavbe
4.1 Kakovost notranjega zraka
4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja
5.1 Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje
6.1 Stroški življenjskega cikla
Clear selection
Na katerih področjih bi bili po vašem mnenju kazalniki TG še posebej koristni (možnih je več odgovorov)? *
Required
Kako ocenjujete pomen in vlogo predlaganega nabora kazalnikov TG v smislu spodbude in podpore investitorjem pri njihovih odločitvah? *
Kako ocenjujete pomen in vlogo predlaganega nabora kazalnikov TG v smislu podpore projektantom pri njihovih odločitvah? *
Kako ocenjujete pomen in vlogo predlaganega nabora kazalnikov TG v smislu doseganja nacionalnih strateških ciljev (trajnostna gradnja, razogljičenje stavbnega fonda, blaženje podnebnih sprememb)? *
Kje vidite morebitne ovire za uporabo kazalnikov TG pri projektiranju in gradnji stavb?  (možnih je več odgovorov) *
Required
Vaši predlogi za izboljšave, ki bi povečale praktično uporabnost predlaganega nabora kazalnikov TG (vpišite): *
Kako v povzetku ocenjujete svoje poznavanje kazalnikov TG? *
Legenda: 0 – sploh ne poznam; 3 – v teoriji da, a ne dovolj za praktično uporabo; 6 – popolnoma poznam in znam uporabljati
0
1
2
3
4
5
6
1.1 Raba energije v fazi uporabe
1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu
2.1 Seznam količin, materialov in življenjske dobe (BoM)
2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
2.3 Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
2.4 Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje
3.1 Raba vode v fazi uporabe stavbe
4.1 Kakovost notranjega zraka
4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja
5.1 Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje
6.1 Stroški življenjskega cikla
Izkušnje s področja trajnostne gradnje stavb *
Izobrazba *
Specializacija, strokovno področje dela *
Svojo trenutno vlogo lahko pretežno opišete kot: *
Skupna delovna doba *
Delovna doba na trenutnem delovnem mestu *
Komentar (odziv na vprašalnik, mnenje, predlogi za izboljšavo)
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy