V dobrých rukách - vzdelávame neformálne: Dajte o sebe vedieť!
Projekt "V dobrých rukách - vzdelávame neformálne" bol realizovaný v roku 2016 a bol zameraný na nadviazanie spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami v SR a zviditeľnenie práce s mládežou ako ako výchovný a vzdelávací proces, dôležitý (často kľúčový) pre rozvoj potenciálu a zručností mladých ľudí.

Mapa aktívnych mládežníckych organizácií vznikla ako spontánny, neplánovaný výstup, na ktorom sme sa zhodli so všetkými priamo zapojenými organizáciami. Buďte na mape aj vy! Vytvárame sieť príležitosti pre mladých ľudí. Podľa mapy vás môžu vyhľadať nielen oni, ale aj ďalšie subjekty pracujúce s mládežou; rozšírite tak aj sieť svojich partnerov a informácie o vašich aktivitách sa dostanú zas ďalej.

Samozrejme, zapojte sa do propagácie; umiestnite banner odkazujúci na Mapu na svojej stránke, posuňte informácie ďalším organizáciám.

Mapa sa bude rozširovať nielen o nové subjekty pre mládež, ale postupne aj o nové funkcie a možnosti propagácie neformálneho vzdelávania a jeho aktivity pre mladých ľudí.

Projekt bol podporený a mapa funguje aj vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Realizátorom je Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM)

Názov organizácie (skupiny) *
Your answer
Štatút *
Sídlo organizácie *
Your answer
Kraj *
Kontaktná osoba - meno a priezvisko *
Your answer
Kontaktný email *
Your answer
Kontaktné tel. číslo
Your answer
web
Your answer
Vyberte prioritnú oblasť, ktorej sa venuje vaša organizácia: (máte možnosť zvoliť minimálne 1 a max 3 oblasti)
Stručný popis, čomu sa organizácia venuje (aktivity, aké vzdelávanie, máte členskú základňu/ste členom inej organizácie, medzinárodná spolupráca, iné), max 250 znakov. *
Your answer
Akým spôsobom môže Vaša organizácia prispieť k propagácii NFV na Slovensku? (z hľadiska podpory marketingu a propagácie - napr. odborníci v tejto oblasti, grafické, propagačné, webové služby, sociálny marketing, oblasť SEO a podobne)
Your answer
Ďakujeme za vyplnenie a veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k informovanosti v oblasti NFV a hlavne, že nájdete ďalších nadšencov pre spoluprácu! :-)
Akékoľvek otázky adresujte:
Lucii Macalákovej, Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
e-mail: lucia@zipcem.sk, tel: +421 911 183 383
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service