BEHÖVS VI?
Invidzonens verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och igenkänning. Verksamheten kommer ur anhörigas egna ideér. Förutom stödet vi ger till varandra är vi delaktiga i frågor som rör anhörigas situation på ett flertal arenor. Med den här enkäten vill vi på Invidzonen ta reda på om vi arbetar på rätt sätt och om det finns ett värde för anhöriga att det finns en organisation som erbjuder stöd, oavsett om man aktivt tar del eller inte. Ditt svar är anonymt.
Ett stort tack till dig som har tid att svara!
1. Är du
2. Tycker du att det är viktigt med anhörigstöd?
3. Fyll i de aktiviteter du ev. tagit del av.
4. Markera de aktiviteter du tycker är viktiga.
5. Vilken relation har du till den tjänstgörande?
6. Baserat på ovanstående svar, anser du att det finns tillräckligt med stöd och information för din kategori?
7. Har du behov av en större geografisk spridning på våra aktiviteter?
8. Om du svarat ja på ovanstående fråga, vilken ort anser du att vi behöver ha fler aktiviteter på?
Your answer
9. Tycker du att Invidzonen behövs?
10. Är det något vi glömt att fråga om som du vill delge oss?
Your answer
Stort tack för din medverkan! Din åsikt betyder mycket för vår verksamhet!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Invidzonen. Report Abuse - Terms of Service