Upitnik: "Bezbednosna kultura mladih - preventiva i reagovanje u vanrednim situacijama"
Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i Fondacija ARKA uz podršku Kancelarije za mlade Grada Beograda realizuje projekat pod nazivom “Bezbednosna kultura mladih”. Ovaj projekat ima za cilj mapiranje trenutne situacije među mladima na teritoriji Grada Beograda o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao što su poplave, požari, zemljotresi ili nesreće u saobraćaju. Istraživanje će se osvrnuti i na načine preventivnog delovanja i postupanja u vanrednim i kriznim situacijama kako bi se u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama napravio set preporuka o kreiranju i uvođenju kontinuiranih preventivnih programa koji će doprineti podizanju bezbednosne kulture kod mladih tj srednjoškolaca. Ideja je da se i ujedno, kroz projekat, ojača i učini otpornijom lokalna zajednica na potencijalne vanredne situacije kroz prevenciju, a ne saniranje posledica istih.
Email address *
1. Koliko godina imate? *
Your answer
2. Kog ste pola? *
3. Da li znate šta su vanredne situacije? *
4. Da li ste po Vašem mišljenju doživeli neku vanrednu situaciju? *
5. Ako jeste, navediti u kojoj kao i kako ste postupili u datoj situaciji?
Your answer
6. Da li znate koji su zvučni signali za uzbunu? *
7. Da li znate da pružite Prvu pomoć? *
8. Da li znate kako treba postupati u slučaju izbijanja požara u stanu/kući? *
9. Da li znate da koristite protiv požarni aparat? *
10. Da li znate kako treba postupati u slučaju zemljotresa? *
11. Da li znate kako treba postupati u slučaju poplava? *
12. Da li znate kako treba postupiti u slučaju terorističkog akta? *
13. Da li znate kako treba postupiti u slučaju saobraćajne nesreće? *
14. Da li znate da navede brojeve telefona hitnih službi? *
15. Da li u Vašem mestu stanovanja postoji Štab za vanredne situacije ili civilna zaštita? *
16. Da li u Vašem mestu stanovanja postoji Crveni krst? *
17. Da li u Vašem mestu stanovanja ima Dobrovoljno vatrogasno društvo? *
18. Da li ste imali prilike da posetite Vatrogasno-spasilačku jedinicu? *
19. Da li ste imali neki vid obuke/edukacije na temu postupanja u vanrednim situacijama? *
20. Ako je odgovor na predhodno pitanje DA, molim Vas navedite koji vid obuke ste imali? (obuka u školi, prilikom polaganja vožnje i slično)
Your answer
21. Da li znate da je negde organizovana neformalna edukacija o vanrednim situacijama? *
22. Da li smatrate da je potrebno da pohađate obuku o postupanju u vanrednim situacijama? *
23. Da li smatrate da je potrebno uvesti u formalno obrazovanje časove obuke o postupanju u vanrednim situacijama? *
24. Da li biste učestvovali u višednevnoj obuci gde bi se edukovali na temu postupanja u vanrednim situacijama? *
25. Koja od oblasti Vas posebno interesuje? (možete označiti više odgovora) *
Required
26. Da li biste se aktivno uključili u rad Crvenog krsta? *
27. Da li biste se aktivno uključili u rad Gorske službe spasavanja? *
28. Da li biste se aktivno uključili u rad dobrovoljnog vatrogasnog društva? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms