Slovak Dogdance Championship

Your entry forms are accepted after payment of startfees to the account number: IBAN: SK3283300000002000344769, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.
Deadline: 15.10.2015 or if start list is full - 35 competitors each day.

Startfee: Fun & Tricks: 12 eur / start
Official Classes: 19 eur, second and other start of one handler - 16 eur.

Bank adress:Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA).

Vaša prihláška je akceptovaná po zaplatené štartovných poplatkov, (číslo účtu uvedené vyššie), uzávierka je 15. októbra alebo po naplnení štartovnej listiny (35 tímov na každý deň).

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question