Jardunaldia: Europako kontseiluaren 70. urteurrena (1949 -2019): Giza Eskubideak eta Demokrazia/ Jornada: 70 Aniversario del Consejo de Europa (1949-2019): Derechos Humanos y Democracia
Helbide elektronikoa/ Correo electrónico *
Your answer
Izen-Abizenak/ Nombre y apellidos *
Your answer
NAN/ DNI *
Your answer
Telefono zenbakia/ Nº Teléfono *
Your answer
Kargua/ Cargo *
Your answer
Enpresa/ Empresa *
Your answer
Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa/ Información básica sobre Protección de Datos
Arduraduna/ Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza/
Responsable Dirección de Relaciones Exteriores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamenduaren helburua/ Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren berezko ekintzei eta
Finalidad del tratamiento jarduerei buruzko informazioa bidaltzea eta newsletterra bidaltzea./
Envío de información y envío de la newsletter sobre actos y actividades
propias de la Secretaría General de Acción Exterior.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamenduaren legitimazioa/ Interesdunaren baimena./
Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado o la interesada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lagapen edo transferentzien Ez da aurreikusten ez lagapenik ez transferentziarik./
xedea/ Destino de cesiones No se prevén cesiones ni transferencias.
o transferencias

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesdunen eskubideak/ Datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, bai eta beste eskubide
Derechos de las personas batzuk ere,informazio gehigarrian azaltzen den bezala. /
interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jatorria/ Procedencia Datu pertsonalak interesdunek eurek emandakoak dira, erregistratzeko
on-line aurkezten diren inprimaki elektronikoak betez, bai eta Irekia
atarian parte hartzetik eratorritakoak ere./
Los datos personales son los facilitados por las propias personas
interesadas a través de la cumplimentación de los formularios
electrónicos que se presentan on-line para su registro, así como los
derivados de su participación en el portal Irekia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informazio gehigarria/ Gure pribatutasun-politikan datuak babesteari buruzko informazio
Información adicional gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu:
https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-aprat/eu/
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en nuestra política de privacidad:
https://www.euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-de-departamentos/web01-aprat/es/es/contenidos/informacion/rat/es_def/adjuntos/1310_es.html

Zure eskubideak erabiltzeko, aurkeztu eskabidea zure NANaren edo nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizial baliokidearen kopia batekin. Eskubide horiek erabiltzea doakoa da./ Para ejercitar sus derechos, acompañe su solicitud con una copia de su DNI o documento oficial equivalente acreditativo de su identidad. El ejercicio de estos derechos es gratuito.
Balioeztatu/ Validar *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy