รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ทุน พสวท. ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แจ้งยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 ณ สสวท. เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข นั้น
ทั้งนี้ ฝ่าย พสวท. ได้แก้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ และขอให้นักเรียนทุน พสวท. ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรับลิงก์เข้าห้องสอบสัมภาษณ์โดยกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกที่สุด *
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้ว (ล่าสุด ที่กรอกไว้ในใบสมัคร) *
สอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับปริญญา *
สาขาวิชาที่สมัครสอบ *
ทั้งนี้ให้นิสิต นักศึกษา ต้องศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy