Rejestracja na bezpłatne szkolenie "TIK w edukacji ekonomicznej. Wykorzystanie e-zasobów na lekcjach o tematyce ekonomicznej"

Szkolenie organizowane jest przez Think Global sp. z o.o. w ramach projektu "Wiki-ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii - edycja 2" realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image