Enkät om fritidsfisket i Österbotten
Vi vill med hjälp av er fritidfiskare ta reda på hur dagens fritidsfiske ser ut i Österbotten. Ett problem i dag är att det finns lite kunskap om fritidsfisket, till exempel, hur många som fiskar, hurdant fiske som bedrivs, fångsternas storlek och hur stor del som släpps tillbaka. Vi vill med enkäten även få en uppfattning om hur fritidsfiskarna upplever fiskbeståndens tillstånd och om det förekommer problem i samband med fisket.

Enkäten genomförs som en del av projektet ’Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten’. Enkäten är indelad i tre avsnitt och innehåller totalt 21 frågor.

1. Ålder *
2. Kön
3. Hemort
Your answer
4. I vilket fiskeområde i Österbotten fiskar du främst? *
Captionless Image
5. Inom vilket/vilka delägarlag fiskar du främst? Om du inte är säker, kan du kontrollera delägarlagens gränser här: www.fishpoint.net/fiskeomraden (välj först ditt fiskeområde). *
Your answer
6. Vilken/vilka fiskarter riktar du ditt fiske efter? (flerval tillåtet) *
Required
7. Hurdant fiske bedriver du i området? Uppskatta det genomsnittliga antalet redskap du använt samtidigt per fiskemetod under de senaste 12 månaderna.
1
2-3
4-5
6-8
9-16
17-20
21-30
> 30
Nätfiske
Fiske med småryssja
Spinnfiske
Flugfiske
Trolling
Pilkfiske
Fiske med katsor
Fiske med saxar
Mete
Fiske med sikkrok
Harpunfiske eller annat undervattensfiske
8. Uppskatta antalet dagar du bedrev ett visst fiske under de senaste 12 månaderna.
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50
51-70
71-100
101-200
201-300
300-356
Nätfiske
Fiske med småryssja
Spinnfiske
Flugfiske
Trolling
Pilkfiske
Fiske med katsor
Fiske med saxar
Mete
Fiske med sikkrok
Harpunfiske eller annat undervattensfiske
Annat
Om annat fiske, vad?
Your answer
9. Om du fiskar med nät, vilket knutavstånd har näten? (flerval tillåtet)
Vilket knutavstånd har näten du fiskar abborre med?
Your answer
Vad är nätens djup? (flerval tillåtet)
10. Uppskatta antalet fiskedagar per månad? *
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-31
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms