Deklaracja przystąpienia do certyfikacja - Miejsce Przyjazne Wolontariuszom
Dziękujemy za zgłoszenie się do procesu Certyfikacji. Cała procedura jest 2 etapowa:
Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza certyfikacji, drugi etap to udział w spotkaniu i rozmowie z certyfikatorem (ekspertem). Do drugiego etapu przejdą organizacje/instytucje, które zdobędą co najmniej 75% punktów w pierwszym etapie.

Certyfikacja jest procesem, który umożliwia organizatorom, instytucjom :
- sprawdzenie, w jakim stopniu zarządzają wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi Korpusu,
- podniesienie standardów organizacji wolontariatu,
- promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

Więcej na: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/certyfikacja/

Osoba do kontaktu:
Halina Rams
Koordynator ds. Wolontariatu
Certyfikatów „ Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”
18 44 11 994 501 316 271
hrams@sc.org.pl
Email *
Zapraszamy Cię:
Pełna nazwa organizacji, instytucji *
Adres ( miejscowość, ul. kod, poczta ) *
Imię i Nazwisko przedstawiciela organizacji/ instytucji odpowiedzialnego za certyfikację. *
Numer telefonu kontaktowego do w/w osoby *
E-mail do w/w osoby: *
Stanowisko/ funkcja w organizacji/ instytucji *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, zaś Podmiotem Przetwarzającym jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11. 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w wydarzeniach w ramach zadania Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023 w ramach programu „Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu lub cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. hostingowe. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana jest ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału wydarzeniach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”. 6. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich profilach w serwisach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze ww. podmiotów.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy