แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตและสถานศึกษาที่บัณฑิตศึกษาต่อ
1. เพศ
2.อายุ
3. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง
Clear selection
4. หน่วยงานของท่านสังกัด
Clear selection
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ท่านประเมิน *
1. ชื่อ-นามสกุล
2. จบการศึกษาชั้นคลินิกจาก *
3. ระยะเวลาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทำงาน/ศึกษาต่อในหน่วยงานของท่าน
Clear selection
4. ผู้ที่ท่านประเมินทำงาน/ศึกษาต่อตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่จบหรือไม่
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse