แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การตอบแบบสอบถามของท่านถือว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับนักศึกษา และใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความจูงใจให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1/3 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย *
3.โรงเรียนที่กำลังศึกษา *
โรงเรียนอยู่จังหวัด *
4.แผนการเรียน *
5.เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy