Objednávka asistenčných služieb na Gran Canarii
Rozhodli ste sa stráviť dovolenku na ostrove Gran Canaria a zakúpili ste si dovolenku cez zahraničného touroperátora? Aj tak môžete využiť služby miestneho slovensky hovoriaceho delegáta.
Email address *
Meno a priezvisko *
Your answer
Ulica a číslo domu *
Your answer
PSČ a mesto *
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
Celkový počet osôb *
Z toho deti 4 - 11,99 rokov
Vek detí v čase nástupu na zájazd.
Your answer
Z toho deti 0 - 3,99 rokov
Vek detí v čase nástupu na zájazd.
Your answer
Názov ubytovacieho zariadenia na Gran Canarii *
Uveďte prosím názov hotela / apartmánov presne podľa prihlášky na zájazd.
Your answer
Číslo zájazdu / prihlášky na zájazd
Your answer
Touroperator zájazdu *
Dátum príletu *
Uveďte prosím presný dátum príletu, nie dátum odletu z miesta bydliska. Obvykle je to ten istý deň, ale pri prestupových letoch môžete mať dátum príletu až nasledujúci deň.
MM
/
DD
/
YYYY
Letecká spoločnosť a číslo letu (prílet) *
Uveďte prosím názov leteckej spoločnosti a číslo letu, ktorým priletíte na Gran Canariu. Pri prestupnom lete uvádzajte iba let s cieľom na Gran Canarii.
Your answer
Dátum odletu
Povinné pre služby INDIVIDUAL, EXTRA a GOLD.
MM
/
DD
/
YYYY
Letecká spoločnosť a číslo letu (odlet)
Uveďte prosím názov leteckej spoločnosti a číslo letu, ktorým odlietate z Gran Canarie. Povinné pre služby INDIVIDUAL, EXTRA a GOLD.
Your answer
Zvoľte prosím požadovanú službu *
Promo kód
Your answer
Informácie o službe
Asistenčná služba BASIC je poskytovaná v rozsahu:
- Informačné stretnutie, na ktorom je klient oboznámený s destináciou a možnosťami voľnočasových aktivít v destinácii. Stretnutie sa koná v deň príletu alebo nasledujúci deň. Miesto a čas stretnutia budú oznámené klientovi na telefónne číslo uvedené v objednávke formou SMS najneskôr v deň príletu do destinácie.
- Telefonická asistenčná služba počas pobytu

Asistenčná služba INDIVIDUAL je poskytovaná v rozsahu:
- Vyzdvihnutie na letisku.
- Privátny transfer z letiska do hotela .
- Informačné stretnutie, na ktorom je klient oboznámený s destináciou a možnosťami voľnočasových aktivít v destinácii. Stretnutie sa koná v deň príletu v priestoroch hotela. Čas stretnutia bude dohodnutý s klientom pri prílete. Obvykle hneď po ubytovaní klientov na hoteli.
- Telefonická asistenčná služba počas pobytu *.
- Privátny transfer z hotela na letisko.

Asistenčná služba EXTRA je poskytovaná v rozsahu:
- Vyzdvihnutie na letisku s asistenciou pri prevzatí dokumentov od delegáta touroperátora zájazdu.
- Privátny transfer z letiska do hotela.
- Informačné stretnutie, na ktorom je klient oboznámený s destináciou a možnosťami voľnočasových aktivít v destinácii. Stretnutie sa koná v deň príletu v priestoroch hotela. Čas stretnutia bude dohodnutý s klientom pri prílete.
- Telefonická asistenčná služba počas pobytu.
- 1x celodenný výlet podľa vlastného výberu.
- Privátny transfer z hotela na letisko.

Asistenčná služba GOLD je poskytovaná v rozsahu:
- Vyzdvihnutie na letisku s asistenciou pri prevzatí dokumentov od delegáta touroperátora zájazdu.
- Privátny transfer z letiska do hotela,
- Asistencia pri ubytovaní.
- Informačné stretnutie, na ktorom je klient oboznámený s destináciou a možnosťami voľnočasových aktivít v destinácii. Stretnutie sa koná v deň príletu v priestoroch hotela. Čas stretnutia bude dohodnutý s klientom pri prílete.
- Telefonická asistenčná služba počas pobytu.
- 1x celodenný výlet podľa vlastného výberu.
- Privátny transfer z hotela na letisko.
- Vstup do VIP salónika na letisku pred odletom.

Reklamácie služieb ktoré garantuje touroperátor zájazdu je potrebné riešiť so zástupcom touroperátora.

Vašu objednávka vám následne potvrdíme e-mailom na Vami zadanú e-mailovú. Súčasťou potvrdenia je aj faktúra, ktorú je potrebné uhradiť v stanovenom termíne. Nárok na využitie služieb má klient až po úplnej úhrade faktúry. Neuhradením faktúry v termíne splatnosti stráca potvrdenie platnosť, objednávka bude stornovaná zo strany poskytovateľa a službu je potrebné objednať nanovo.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Objednávatel' odoslaním formulára berie na vedomie informáciu poskytovateľa služby, CK Gran Canaria Travel, prevádzkovateľ Ing. Martin Smolen - Vantarix production so sídlom Štefánikova 36, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 41024761, že poskytnutie požadovaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa objednávatel'a a telefónne číslo objednávatel'a) v tejto objednávke je povinné a nevyhnutné pre zabezpečenie požadovanej služby. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo túto zmluvu uzavrieť. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie tejto objednávky. Objednávateľ tiež potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti Ing. Martin Smolen - Vantarix production. So zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti Ing. Martin Smolen - Vantarix production sa môžete oboznámiť na webovom sídle spoločnosti na stránke https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Poznámky
Pokiaľ máte nejaké konkrétne požiadavky alebo doplňujúce informácie.
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Ing. Martin Smolen - Vantarix production, so sídlom Štefánikova 36, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO 41024761, e-mail info@canaria.guide (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefón, e-mail pre účely zasielania obchodných informácií po dobu 5 rokov.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Neudelenie súhlasu nemá vplyv na zabezpečenie služieb podľa tejto objednávky.

Poučenie o vašich právach
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom. Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii. Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu. Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *
Ďakujeme za Vašu objednávku.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service