Ankieta dotycząca Planu Komunikacji LGD Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety dotyczącej Planu komunikacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”,
a społecznością lokalną. Państwa sugestie wyrażone w niniejszej ankiecie, pozwolą LGD trafnie dobrać narzędzia i kanały komunikacyjne, dzięki którym informacja o realizowanych działaniach dotrze do właściwych grup odbiorców. Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań oraz krótką metryczkę. Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku"
1. Z jakich źródeł czerpał/czerpała Pan/Pani dotychczas informacje o działalności LGD? *
Required
2. Z jakich źródeł chciałby/chciałaby Pan/Pani czerpać informacje o działalności LGD w latach 2016 - 2023? *
Required
3. Które z poniżej wymienionych kanałów komunikacji byłby Pana/Pani zdaniem najbardziej skuteczne? Proszę wskazać nie więcej niż 5 *
Required
4. Proszę wymienić problemy komunikacyjne z jakimi dotychczas spotykaliście się Państwo w kontaktach z LGD? *
Your answer
5. Czy Pana/Pani zdaniem są jakieś inne skuteczne kanały komunikacyjne, które LGD mogłaby skutecznie wykorzystać w komunikacji z Pani/Pana otoczeniem? *
Your answer
6. O czym chcieliby Państwo być informowani przez LGD? *
Required
7. W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/Pani być informowany/a o działaniach LGD? Proszę wskazać nie więcej niż 3 *
Required
8. Jakie powinny być najważniejsze cele działań komunikacyjnych LGD? Prosimy wskazać nie więcej niż 2 *
Required
9. Który z kanałów przekazywania informacji zwrotnej od społeczności do LGD byłby dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi. *
Required
10. Jak usprawniłby/usprawniłaby Pan/Pani stronę internetową LGD oraz profil na Facebooku? (proszę podać konkretne przykłady): *
Your answer
11. Płeć *
12. Gdzie Pan(i) mieszka? *
13. Do jakiej kategorii wiekowej może się Pan(i) zaliczyć? *
14. Status społeczny: *
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms