แบบทดสอบวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูนำชัย หอมแก่นจัน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question