แบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
เพื่อให้การปรับปรุงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เป็นไปด้วยความรอบคอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy