Koolitus väikeettevõtetele "Majandustegevuse tõhustamine läbi keskkonnajuhtimise"

Väikeettevõtetel on tihedas konkurentsis ning olukorras, kus ressursid aina kallinevad samas kui keskkonnaõigusaktid muutuvad karmimaks, üha raskem toime tulla. Samas suureneb aina tarbijate ning äripartnerite keskkonnateadlikkus. Eespool toodud põhjuste tõttu peavad ka väikeettevõtted oma tegevuses silmas pidama keskkonnaaspekte. Lihtsad väikeettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimissüsteemid ja -vahendid on üks viis aidata neil oma keskkonnamõju vähendada ning vastata keskkonnaõigusaktide nõuetele.

6.märtsil toimub koolitus/seminar Saaremaal ......., kus Säästva Eesti Instituudi eksperdid räägivad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele teemal, miks on keskkonnajuhtimine oluline väikeettevõtetes ja kuidas see aitab tõsta lisandväärtust ning kuidas kasutada ökonoomselt nii ettevõtte kui looduse ressursse. Lisaks antakse infot erinevatest võimalustest saada toetust keskkonnategevuste/investeeringute läbiviimiseks.

Kui sul on ettevõttena soov:
• teada saada, kuidas on võimalik oma tegevust ressursitõhusamalt korraldada (ehk kus on võimalik säästa);
• tõsta oma konkurentsivõimet pakkudes klientidele keskkonnahoidlikku toodet või teenust;
• saada täpsemat infot oma tegevust reguleerivate keskkonnaõigusaktide ning nendest tulenevate nõuete kohta;
• juurutada lihtsat keskkonnajuhtimissüsteemi ning saada seda kinnitavat keskkonnamärgist, mis võimaldab oma
keskkonnategevusest ka kliente teavitada;
• saada keskkonnajuhtimisalast nõustamist,

siis annab see koolitus selleks suurepärase võimaluse.

Koolitusel annavad eksperdid teadmisi nii energiatõhususe, vee, kemikaalide jm ressursside aruka kasutamise, jäätmekäitluse kui keskkonnaõiguse teemal. Ettevõtetel on võimalik saada ka nõustamist spetsiifilistes keskkonnategevusega seotud küsimustes ning taotleda endale keskkonnamärgist, näitamaks oma keskkonnaalaseid edusamme ka väljapoole. Koolitus on hea alus ka neile, kes hiljem soovivad rakendada standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001 või EMAS).

Ühepäevase koolituse viivad läbi SEI Tallinna eksperdid koostöös Saaremaa Arenguagentuuriga. Koolitus ja sellega kaasnev nõustamine on tasuta.

Lisainfo SEI Tallinna kodulehel http://seit.ee/et/projektid/projektide-andmebaas?project_id=316 või võtke ühendust Evelin Urbel-Piirsaluga, tel 6276116 ning e-post evelin.urbel@seit.ee.

Koolituse esialgne päevakava:

9:45 Tervituskohv
10:00 Sissejuhatus ja tutvustusring
10:15 Keskkonnajuhtimine väikeettevõtetes, Harri Moora
11:30 Kerge lõuna
12:00 Olulisemad keskkonnavaldkonnad, mis aitavad ettevõtete majandustegevust tõhustada ja konkurentsivõimet
suurendada, Harri Moora
13:00 Ülevaade väikeettevõtete keskkonnajuhtimise vahenditest (Ecotoolkit platvorm), Evelin Urbel-Piirsalu
14:00 Koolituse lõpp


Huvilistel palun registreerida alljärgneva vormi kaudu hiljemalt 27. veebruaril 2015:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question